Transport rzeczy

Transport rzeczy

Wszystko co związane z obsługą biurową w firmach zajmujących się transportem towarów

m.in.:

 

prowadzeniee ewidencji czasu pracy kierowców oraz pojazdów oraz regularne pobieraniee danych z tachografu oraz kart kierowców

 

Rozwiązywanie bieżących problemów z kierowcami/kontrahentami (wykupywanie winiet, informowanie zleceniodawców o opóźnieniach, czasach pracy/jazdy kierowcy, szukanie serwisu w przypadku awarii, pomoc kierowcą w znalezieniu parkingów, rozwiazywanie wszelkich problemów na załadunkach/rozładunkach

 

Kompleksową obsługą dokumentacji transportowej; tj.  segregowaniem, kopiowaniem oraz gromadzeniem dokumentów przewozowych, sporządzaniem faktur, wysyłką dokumentów transportowych wraz z fakturami do kontrahentów oraz prowadzeniem terminarza płatności

 

rozliczenie kierowców z pobranych zaliczek

 

szkolenia dla kierowców z obsługi tachografu oraz czasu pracy

 

prowadzenie dokumentacji wydatków oraz przeprowadzanie analiz rentowności

Tworzenie grafików dla kierowców zgodnie z przepisami czasu pracy